Kognitiv terapi

Kognitiv psykoterapi, også kendt som kognitiv adfærdsterapi, har vist sig at have en særlig god effekt på angst, depression, stress og lavt selvværd. Kognitiv psykoterapi er en evidensbaseret samtalebehandling.

Hvad er kognitiv terapi

Med kognitiv terapi kan du reducere eller måske helt slippe af med din angst, depression, stress eller lavt selvværd.

Kognition betyder tænkning og evne til at lære og erkende. I kognitiv terapi arbejder du med dine aktuelle tanker om de vanskeligheder og udfordringer, du står overfor i kritiske eller belastende situationer. Hvordan bliver du opmærksom på disse tanker? Hvilken betydning tillægger du dem? Hvordan påvirker det dine følelser, din krop og din adfærd?

I kognitiv terapi lærer du at identificere disse tanker og betydningen du tillægger dem, hvilket der særligt lægges vægt på. Du arbejder med at omstrukturere de negative tanker og påvirker dermed følelserne og de kropslige reaktioner i en mindre begrænsende men mere positiv retning. Du arbejder ligeledes med at ændre en begrænsende adfærd.

Hvor kommer kognitiv terapi fra

Psykiateren Aron Beck udviklede den kognitive terapi, da han i sit arbejde med deprimerede klienter lagde mærke til, at klienterne havde negative og begrænsende aktuelle tanker, der påvirkede deres følelser og adfærd.

Beck arbejdede på at identificere disse aktuelle negative tanker og hjælpe klienterne med at omstrukturere dem, således at de kunne få det bedre ved at skabe færre begrænsninger i deres liv.

Hos unikpsykoterapi arbejder vi sammen gennem kognitiv samtaleterapi. Du får mulighed for at skabe et rum, hvor dine aktuelle tanker kan tages op til refleksion. Jeg spørger nysgerrigt og åbent og du fortæller. Jeg hjælper dig med metoder og værktøj. Du lærer at omstrukturere negative tanker, så dine aktuelle problemer kan blive minimeret eller løst. Du tager ansvar for at arbejde med problematikkerne. Jeg klæder dig på til, at du selv kan gøre brug af metoder og værktøj, hvis der fremover skulle dukke nye problemer eller udfordringer op. 

 

Du kan læse mere om kognitiv terapi til angst, depression, stress og lavt selvværd hos unik psykoterapi via følgende link 

angst , depression  stress og lavt selvværd

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen

En af de helt centrale anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen er, at kognitiv adfærdsterapi bør være førstevalg til størstedelen af patienter med angst. Se mere fra Sundhedsstyrelsen om angst her:    https://www.sst.dk/da/Nyheder/2021/Personer-med-angst-boer-tilbydes-kognitiv-adfaerdsterapi

Sundhedsstyrelsen anbefaler desuden kognitiv terapi til behandling af depression. Læs mere her:    https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2016/NKR-depression/Endelig-NKR-unipolar-depression-til-web.ashx?la=da&hash=7C05C96A1CEE143FBA8C5C7F8F0947A516BED9C2