Angst

Angstsymptomer hjertebanken, uvirkelighedsfornemmelse, uro, hurtig puls, sveden, rysten, mundtørhed, trykken eller smerter i brystkassen, kvalme, uro i kroppen, svimmelhed, frygt for at miste kontrol, frygt for at blive sindssyg, dødsangst      

Angst

Ligesom angstsymptomerne hjertebanken, uvirkelighedsfornemmelse, uro og de øvrige ovenstående angstsymptomer, er muskelspændinger, muskelsmerte, kvælningsfornemmelser, sovende eller prikkende fornemmelser i kroppen, rastløshed, vanskeligt ved at slappe af, psykisk anspændthedsfølelse, følelse af synkebesvær, tendens til at fare sammen, koncentrationsbesvær, irritabilitet, svært ved at falde i søvn, tankemylder, katastrofetanker om ting der går galt, sygdom og død også virkelig ubehagelige og skræmmende.

Alle de ovenstående symptomer er typiske symptomer på angst.

Angst og angstsymptomer

Sådanne typiske symptomer på angst oplever de fleste som ubehagelige eller direkte skræmmende. Men angst er faktisk en naturlig og vigtig følelse at have, som kan beskytte os mod fare.

Men hvis angsten tager overhånd, symptomerne ofte optræder, du oplever angsten som vedvarende og bliver unødigt bange og bekymrer dig om ting, du ikke behøver at bekymre dig om eller ikke behøver at være bange for, kan angsten skabe problemer og begrænsninger for dig i dit liv. Så er det en god ide at få hjælp til at slippe af med eller reducere den uhensigtsmæssige angst.

Angst er som udgangspunkt hensigtsmæssigt, idet den hjælper dig til at være opmærksom på en trussel og gearer dig til at tage kampe op eller flygte fra truslen og dermed passe på dig selv.

Så når der er en reel trussel eller reel fare på færde, er angsten din ven.

”Inden jeg startede i terapi, kunne jeg på ingen måde at lyset for enden af tunnellen. Jeg var fanget i en ond spiral af selvværdsproblemer og angst, som blandt andet mundede ud i søvnproblemer, tankemylder og frygten for det uvisse. Med Henriettes hjælp fik jeg luft fra al den angst, der stjal glæden i min hverdag. Jeg har fået værktøjer til at arbejde med, så angsten forhåbentligt en dag forsvinder helt og aldeles. Værktøjerne må jeg sige har reduceret angsten markant. Allerede efter få gange hos Henriette mærkede jeg forskellen. Jeg fik små kærlige skub til at udfordre angsten og udfordre de tanker, der skaber indre uro i én. Forløbet hos Henriette vil jeg varmt anbefale, hvis du står i samme situation, som jeg gjorde for blot et par måneder siden. Forløbet var fortroligt, tillidsfuldt og ikke mindst omsorgsfuldt. Jeg har fået en støtte i, at man kan sagtens klare det – også dét man frygter. Jeg oplever en helt fornyet livsglæde og bedre at kunne navigere i en travl hverdag. Jeg ved ikke, hvordan jeg ellers skulle være overkommet så store dele af min angst uden Henriettes hjælp. For evigt taknemmelig. Tusind tak og igen, varmeste anbefalinger fra mig.

⁃Studerende mand, 22 år”

Hvad sker der i kroppen

Du ser eller fornemmer en fare. Lidt forenklet fortalt sendes besked via hjernen ud i kroppen, så den er klar på et splitsekund til at agere. Du mærker en række voldsomme kropslige symptomer som hjertebanken, hurtig vejrtrækning og kraftig muskelaktivitet. Der kommer øget blodtilførsel til de store muskelgrupper, så du er klar til lynhurtig og med maksimal kraft at kunne reagere på faren.

Så angsten hjælper dig altså. Den beskytter dig ved at gøre dig klar til at kæmpe eller flygte, når der er reel fare på færde. Men angsten kan også være på spil, selvom der ikke er en reel fare på færde. Da angst, depressionstress og lavt selvværd ofte er tæt forbundet, er der yderligere en god grund til at tage gøre noget ved det.

Når angsten er uhensigtsmæssig

Måske oplever du at være bange hvis du pludselig kan mærke angstsymptomer som hjertebanken, uvirkelighedsfornemmelse og uro. Du spænder i kroppen eller lægger mærke til andre kropslige symptomer. Du føler måske heller ikke du kan trække vejret ordentligt og spænder især omkring brystkassen. Ofte forstærkes de symptomer du har lagt mærke til i kroppen, når du bliver ved med at tildele dem opmærksomhed. Så er den onde cirkel i gang. Angstsymptomer som hjertebanken, uvirkelighedsfornemmelse og uro er ubehagelige. Mange frygter også at besvime, de oplever at få ”gummiben” i form af en kraftesløshed i benene. Andre kan få synsforstyrrelser f.eks. i form af tunnelsyn. Når mange af disse symptomer optræder pludseligt kaldes det for panikangst.

Panikangst kan f.eks. forekomme hvis du forestiller dig, at du får et hjertetilfælde. Eller måske forestiller du dig, at der vil ske en ulykke når du køre bil eller sidder i flyet. Det kan også være, at du forstiller dig, at du vil blive gjort til grin, hvis du skal stå frem i en forsamling. Det at holde en tale eller bare deltage i en social sammenhæng kan være nok.

Forskellige typer angst

Mange af disse angstsymptomer kan også vise sig, hvis du gør dig mange bekymringer om fremtiden.  Ofte er du bange for, at du selv eller mennesker tæt på dig skal komme i fare eller komme til skade eller dø. Du kan også gøre dig bekymringer om du klarer dig studie eller job godt nok og om du slår til og kan præstere det du forventer du skal. Eller om hvad andre tænker om dig og du derfor afholder dig fra sociale arrangementer. Det kan føre let føre til, at du isolerer dig.

Angst tanker om fremtiden hører ofte under den angstform der betegnes generaliseret angst. Angsttanker om du f.eks. bliver gjort til grin i en social sammenhæng går under betegnelsen socialangst. Selvom der er mange forskellige typer af angst og af varierende sværhedsgrad, og flere af angsttyperne godt kan overlappe hinanden, så er der hjælp at hente.

Det er altid en god ide at blive tjekket af sin læge, hvis man mærker hjertesymptomer eller andre nyopstået kropslige symptomer, så en fysisk årsag kan udelukkes.

Sådan arbejder vi med angsten i terapien

I terapien finder vi frem til hvilke symptomer du mærker på angst og hvordan det påvirker dit liv at opleve angsten. Vi undersøger sammen hvilke tanker og forestillinger der ligger bag angsten. Vi undersøger endvidere i hvilken grad du er overbevist om, at disse tanker og forestillinger er sande. Endvidere ser vi på sammenhængen mellem tankerne, følelserne, kroppens reaktioner og den måde du reagerer på det.

Jeg fortæller dig om hvordan kroppen reagerer (kroppens fysiologi) når du bliver bange. Hvorfor der er en god grund til at hjertet banker hurtigere helt naturligt. Viden om kroppens naturlige måde at reagere på i faresituationer kan ofte i sig selv reducere angsten. Angstsymptomer som hjertebanken, uvirkelighedsfornemmelse, uro og svimmelhed mærkes som følge heraf hurtigt mindre.

Dernæst arbejder vi meget med de negative tanker der ligger til grund for angsten du oplever.

Noget andet meget væsentligt er eksponering. Det betyder at det er vigtigt at udfordre den angst du oplever. På den måde opdager du, at den alligevel ikke er så farlig som du forestiller dig. Det er noget vi forbereder grundigt inden du går ud og møder angsten.  Jeg klæder dig på med værktøjer og hvis det er nødvendigt, følges jeg gerne med dig på de steder, hvor du oplever angsten, for at støtte og coache dig undervejs i træningen.

Vil du vide mere om angst, kan du med fordel se på Psykiatrifondens hjemmeside under Det mentale motionscenter. Klik her