Individuel terapi

Hos mig kommer du i et individuelt terapiforløb, der tager udgangspunkt i dine aktuelle problemer, ønsker og behov.

Individuel terapi forløb

Alt afhængig af hvilken problematik du kommer med i individuel terapi, vil antallet af terapisessioner, der skal til for at hjælpe dig, variere. Typisk skal der 10 – 12 sessioner til for at få det bedst mulige og mest effektive udbytte af terapien. I starten vil det som regel være en gang om ugen. Men du binder dig ikke op for et bestemt antal gange. Vi aftaler fra gang til gang om du har lyst til at komme igen.

Den første gang afstemmer vi forventninger til det individuelle terapi forløb. Ud over at se på dine aktuelle ønsker, behov og problemer, sætter vi mål for, hvad du gerne vil opnå med terapien.

Ung kvinde i terapi | individuel terapi | selvværd

Kognitiv terapi

Du introduceres til kognitiv psykologi, da forståelsen for hvordan den kognitive psykologi virker er en afgørende. Det er en forudsætning for, at du får det bedste udbytte af terapiforløbet. Vi ser på hvilke tanker du gør dig om bestemte situationer. Og hvordan disse tanker påvirker følelserne, din krop og din adfærd.

Vi identificerer ligeledes de regler du  – måske uden at være bevidst om det – har for dig selv. Desuden finder vi frem til hvordan du i bund og grund tænker om dig selv. Alt sammen med det formål at identificere de uhensigtsmæssige strategier og ændre på dem, så du kan få det bedre. Med terapien får du hjælp til at reducere de begrænsninger du oplever. Du får dermed lettere ved at håndtere de aktuelle behov og problemer.

Du tager ansvar for dit eget terapiforløb og introduceres til forskellige metoder og værktøj, som vi sammen arbejder med i terapisessionerne. Du fortsætter med at arbejde med metoder og værktøj hjemme mellem terapisessionerne. På den måde får du den bedst mulige effekt af terapien.

Følelser på spil

Plads til alle følelser

Psykisk ubehag og ubalance i livet er noget mange især unge kan nikke genkendende til. En del har det svært og er usikre på, hvem de er og hvad der skal ske fremover. De oplever der stilles store krav  – både fra omverdenen og dem selv – som kan være svære at opfylde. Det medfører usikkerhed og mindre tro på sig selv, hvilket igen kan føre til tristhed, ensomhed, angststress, vrede og lavt selvværd.

I terapien lærer du, at såvel behagelige som ubehagelige følelser er en del af livet. Du lærer at navigere i de forskellige følelser uden at miste balancen.