Privatlivspolitik

Privatlivspolitik jf. Persondataforordningen GDPR, som trådte i kraft 25 maj 2018.

Privatlivspolitikken betyder, at jeg som psykoterapeut skal gøre dig opmærksom på følgende:

  • hvilke data jeg indsamler og opbevarer om dig
  • hvad disse data bliver brugt til
  • at du har ret til indsigt i disse data
  • at du har ret til at protestere mod, at behandling af oplysninger finder sted
  • at du har ret til at få oplysninger der er urigtige eller vildledende, rettet eller slettet

Jeg indsamler data som navn, tlf.nr., mail og hvad du ellers mailer eller sms’er til mig, når du henvender dig til mig. Dette indsamles, idet jeg har brug for at kunne kontakte dig tilbage samt for at give den bedst kvalificerede behandling.

Vær opmærksom på, at henvendelser og besvarelser af henvendelser ikke er krypteret. Hvis din forespørgsel eller bestilling indeholder oplysninger om forhold, som du mener skal beskyttes, bør du rette henvendelse pr. telefon eller personligt. Kontakt mig altid, hvis du har spørgsmål vedrørende dit forløb og fortrolighed.

Endvidere indsamler jeg oplysninger ud fra det du fortæller mig i terapien og gemmer som noter på papir. Disse oplysninger indsamles og gemmes ligeledes for at sikre kontinuitet og kvalitet i behandlingen. Kun personoplysninger som er relevant for behandlingen gemmes i noterne.

Oplysningerne er kun tilgængelige for mig og bliver ikke videregivet eller delt med andre.

Alle noter opbevares aflåst med to uafhængige af hinanden låse.

Oplysningerne bliver gemt så længe du er i terapi hos mig. Efter terapiens ophør gemmens oplysningerne i op til 2 år, hvorefter de bliver slettet.

Du har ret til at se dine oplysninger. Du skal blot rette henvendelse herom på mail henriette@unikpsykoterapi.dk

Såfremt du ønsker at klage over behandlingen af dine oplysninger, kan du rette henvendelse til en databeskyttelsesmyndighed.

Den dataansvarlige i Unikpsykoterapi er Henriette Pedersen.